چال گونه

۰۴اردیبهشت
وسیله ی عجیب برای درست کردن چال گونه زنان! + عکس

وسیله ی عجیب برای درست کردن چال گونه زنان! + عکس

ابزار ایجاد چال گونه برای رفتن به مهمانی؛ سال ١٩٣۶