چالش خودرو

۱۹فروردین
چالش فروش خودرو در سال ۹۸

چالش فروش خودرو در سال ۹۸

سال ۹۷ برای خودروسازی ایران با چالش‌های فراوانی همراه بود، چالش‌هایی که ناتمام مانده و به امسال منتقل شدند.