چالش جسورانه

۱۲آذر
سوال جسورانه خبرنگار ایرانی که جان کری را به بن بست کشاند

سوال جسورانه خبرنگار ایرانی که جان کری را به بن بست کشاند

چالش جسورانه خبرنگار شبکه خبر در کنفرانس مطبوعاتی وزیر امورخارجه آمریکا بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت و صراحت لهجه خبرنگار ایرانی، جان کری را در موقعیتی قرار داد که مجبور به اعتراف واضح در مورد جایگاه ایران شد.