چاقی موش ها

۱۶اردیبهشت
ویروس مدفوع جلوی چاقی موش ها را گرفت

ویروس مدفوع جلوی چاقی موش ها را گرفت

دانشمندان در کشفی بی سابقه موفق به شناسایی میکروبی در مدفوع شده اند که با استفاده از آن می توان به جنگ چاقی رفت.