چاقوی بزرگ

۰۲مهر
سلاخی کارگر مرغ فروشی در خیابان عارف تهران ! + جزییات

سلاخی کارگر مرغ فروشی در خیابان عارف تهران ! + جزییات

شوخی ۲ کارگر مرغ فروشی با قتل هولناک یکی از کارگرها پایان گرفت.