چازار جنسی

۱۳مرداد
۷۰ درصد از اختلالات بزرگسالی، نتیجه آسیب‌های کودک‌آزاری است

۷۰ درصد از اختلالات بزرگسالی، نتیجه آسیب‌های کودک‌آزاری است

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، گفت: کودک آزاری باعث می شود فرد در آینده با انواع اختلالات روان شناختی مواجه شود و نتواند به ظرفیت های کامل خود دست پیدا کند.