پیگیر رد صلاحیتم هستم

۰۲اردیبهشت
پیگیر رد صلاحیتم هستم

پیگیر رد صلاحیتم هستم

داوطلب پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران گفت: رد صلاحیتم را از مراجع قانونی پیگیری می‌کنم.