پیک مصرف برق

۱۹آبان
آیا خاموشی های برق سال آینده تکرار می‌شود؟

آیا خاموشی های برق سال آینده تکرار می‌شود؟

اینکه سال آینده خاموشی‌های برق بازهم گریبان‌گیر مردم شود، بستگی به برنامه‌ریزی دقیق وزارت نیرو دارد که در این گزارش به آن پرداخته شده است.