پیکر پاک

۲۸شهریور
پیکر پاک شهید رحیم رجبی در پیشوا تشییع شد

پیکر پاک شهید رحیم رجبی در پیشوا تشییع شد

مراسم تشییع شهید رحیم رجبی نارکی، شهید پیشوایی که در تفحص اخیر در حومه بصره عراق با پلاک و DNA شناسایی شد بر روی دوش عاشقان راه ایثار و شهادت تشییع شد.