پیکر پاک سردار شهید سلیمانی

۱۶دی
پیکر پاک سردار شهید سلیمانی وارد قم شد

پیکر پاک سردار شهید سلیمانی وارد قم شد

بالگرد حامل پیکر مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت، وارد شهر قم شد.