پیکر نیمه جان پسر نماینده مجلس

۱۰خرداد
سرنوشت شوم دختر عاشق و پسر نماینده مجلس در یک خلوتگاه

سرنوشت شوم دختر عاشق و پسر نماینده مجلس در یک خلوتگاه

پیکر نیمه‌جان پسر یکی از اعضای مجلس سنای افغانستان به همراه جسد دختر مورد علاقه‌اش، در اتاقک یک کانتینر پیدا شد.