پیکر شهید تندگویان

۱۴تیر
زنده بودن حاج احمد و دیپلمات های ربوده شده فقط حدس و گمان است نه یقین/ حاج احمد برای اسرائیل به یک کابوس تبدیل شده بود

زنده بودن حاج احمد و دیپلمات های ربوده شده فقط حدس و گمان است نه یقین/ حاج احمد برای اسرائیل به یک کابوس تبدیل شده بود

سردار صادقی گفت:بارها شاهد اعلام زنده بودن حاج احمد متوسلیان از سوی مسئولان بودیم اما هیچ فردی هنوز یقین ندارد که حاج احمد و دیپلمات های ربوده شده زنده هستند.