پیوند قلب

۰۶بهمن
اهدای اعضای بدن بهنام میرزاخانی آتش نشان شهید

اهدای اعضای بدن بهنام میرزاخانی آتش نشان شهید

قلب آتش نشان شهید بهنام میرزاخانی (شهید حادثه آتش سوزی ساختمان تجاری پلاسکو) با اهداء به بیمار نیازمند، بار دیگر به تپش افتاد.