پیوستن-دانشجویان-حامیان-عصبانی-تهرانیوز

۳۰دی
پیوستن دانشجویان به حامیان «عصبانی نیستم»

پیوستن دانشجویان به حامیان «عصبانی نیستم»

دبیران ۲۰۰ تشکل و کانون دانشجویی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، با انتشار بیانیه‌ای خواهان نمایش فیلم «عصبانی نیستم!» ساخته رضا درمیشیان شدند.