پیش گشایش بازار

۱۰تیر
۲۳۷ نماد با صف خرید در پیش گشایش بازار بورس

۲۳۷ نماد با صف خرید در پیش گشایش بازار بورس

روز گذشته بازار در حالی آغاز شد که پس از مدت ها در نقشه بازار بورس رنگ قرمز، رنگ غالب بود. در انتها شاخص کل با اصلاح ده هزار واحدی در نهایت بر روی کانال یک میلیون و ۴۸۱ هزار و ۹۲۴ واحدی آرام گرفت.