پیش پرداخت

۱۵شهریور
بلاتکلیفی مردم ری از چک های بی محل شهرداری منطقه ۲۰ / دلالی خرید خانه برای توسعه حرم

بلاتکلیفی مردم ری از چک های بی محل شهرداری منطقه ۲۰ / دلالی خرید خانه برای توسعه حرم

چک های شهرداری در سه مرحله داده می شود یک چک پیش پرداخت و مرحله دوم را پس از تخریب ملک می‌دهند که خیلی از اهالی بعد از اینکه تخریب کردند چک دوم را به آنها ندادند و اکنون آواره اند.