پیش دیابت

۲۸فروردین
علائمی که خبر از بیماری پیش دیابت می دهد

علائمی که خبر از بیماری پیش دیابت می دهد

پیش‌دیابت عارضه‌ای است که بر اثر آن قند خون افزایش می‌یابد اما میزان آن به اندازه‌ای نیست که بیماری دیابت تشخیص داده شود.