پیش بینی هوای

۰۹تیر
افزایش دمای تهران‌ به ۴۰ درجه‌

افزایش دمای تهران‌ به ۴۰ درجه‌

آسمان تهران روز آینده صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود که این شرایط روز جمعه نیز حاکم خواهد بود؛‌ بیشینه و کمینه هوا فردا در تهران‌ ۴۰ و ۲۸ درجه خواهد بود.