پیش بینی طلا

۲۰آبان
قیمت طلا افزایش یافت

قیمت طلا افزایش یافت

انتشار آمارهای ناامیدکننده صنعتی در چین عامل مهمی برای افزایش قیمت طلا بوده و قیمت طلا روز جمعه با افت زیادی روبرو شد و به پایین ترین سطح خود در ۳ ماه اخیر رسید.