پیش بینی بارش

۲۱مهر
پیش بینی بارش باران در مرزهای خسروی و مهران

پیش بینی بارش باران در مرزهای خسروی و مهران

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی پیش بینی هواشناسی از وضعیت آب و هوای مرزهای خسروی و مهران را تشریح کرد.