پیش‌بینی قیمت دلار

۱۰فروردین
پیش‌بینی قیمت دلار برای بعد از تعطیلات

پیش‌بینی قیمت دلار برای بعد از تعطیلات

معاون وزیر صنعت در امور اصناف می‌گوید: فعالان بازار نقشی در افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به مرز ۱۶ هزار تومان ندارند. معتقدیم با توجه به کاهش سطح عرضه وضعیت بازار تا سه ماه آینده به همین منوال است و بنابراین قیمت دلار نباید از ۱۶ هزار تومان فراتر رود.