پیش‌بینی‌هایی

۰۵تیر
پیش‌بینی‌هایی که‌ به حقیقت پیوستند
به مناسبت زادروز جرج اورول؛

پیش‌بینی‌هایی که‌ به حقیقت پیوستند

جرج اورول در کتاب «۱۹۸۴» پیش‌بینی‌هایی در خصوص جهان آینده، فناوری‌ها و ارتباطات کرده است. در این گزارش به بررسی فناوری‌های پیش‌بینی‌شده وی و نمونه‌های مشابه و موجود آن در دنیای امروزی می‌پردازیم.