پیشینه تاریخی گردنه امامزاده هاشم

۱۸شهریور
پیشینه تاریخی گردنه امامزاده هاشم (ع) یا بژم موشا

پیشینه تاریخی گردنه امامزاده هاشم (ع) یا بژم موشا

امامزاده هاشم (ع) در بلندترین نقطه ی کوه موشا واقع است و یازده قرن میعادگاه معنوی مردم منطقه دماوند است.