پیشگیری کشاورزان

۰۲اردیبهشت
نحوه پیشگیری کشاورزان از وقوع خسارت

نحوه پیشگیری کشاورزان از وقوع خسارت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قرچک گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی برای روزهای آتی، کشاورزان و بهره‌برداران اقدامات لازم را به‌منظور پیشگیری از وقوع خسارت احتمالی اتخاذ کنند.