پیشگیری تابستانه

۲۸خرداد
پیشگیری تابستانه بحران در جلسه ستاد بحران باقرشهر انجام شد

پیشگیری تابستانه بحران در جلسه ستاد بحران باقرشهر انجام شد

ستاد بحران باقرشهر با تشکیل جلسه‌ای نکات تابستانی این فصل را در دستور کار قرار داد.