پیشگیری از ابتلا

۰۸اسفند
تشریح اقدامات پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا در شهرقدس

تشریح اقدامات پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا در شهرقدس

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس گفت: تاکنون موردی از ابتلا به بیماری در شهرستان قدس گزارش نشده و همه اقدامات در راستای پیشگیری از بیماری و آمادگی است.