پیشگویی پیرزن بلغاری

۲۴دی
آینده ترامپ با پیشگویی پیرزن نابینا

آینده ترامپ با پیشگویی پیرزن نابینا

پیشگویی پیرزن نابینا به نام بابا وانگا درباره آینده دونالد ترامپ و کاخ سفید تیتر برخی روزنامه های جهان شده است.