پیشکسوت کشتی ایران

۱۳مرداد
پیشکسوت کشتی ایران درگذشت

پیشکسوت کشتی ایران درگذشت

محمدرضا نوایی پیشکسوت کشتی ایران ، دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان، مربی اسبق تیم ملی، مدرس کشتی، گزارشگر و مفسر کشتی دار فانی را وداع گفت.