پیشنهاد سام درخشانی برای بنزین

۰۹آذر
پیشنهاد سام درخشانی برای بنزین و بسته‌های حمایتی

پیشنهاد سام درخشانی برای بنزین و بسته‌های حمایتی

در میان اظهارنظرهای مختلفی که درباره افزایش قیمت بنزین منتشر می‌شود، پیشنهاد سام درخشانی برای بنزین و بسته‌های حمایتی با واکنش‌های جالبی همراه بوده است.