پیشرو

۰۶اردیبهشت
ورامین در اجرای طرح های بیابان زدایی پیشرو است

ورامین در اجرای طرح های بیابان زدایی پیشرو است

امام جمعه موقت شهرستان ورامین گفت: ورامین یکی از شهرستان های پیشرو در اجرای طرح های بیابان زدایی به شمار می آید.