پیشرفت 45 درصدی

۰۷تیر
پیشرفت ۴۵ درصدی در پروژه جاده کمربندی سرهار دماوند / به پیمانکار این پروژه بدهکار هستیم

پیشرفت ۴۵ درصدی در پروژه جاده کمربندی سرهار دماوند / به پیمانکار این پروژه بدهکار هستیم

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند از پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه در دست احداث جاده کمربندی سرهار در این شهرستان خبر داد و گفت: به‌دلیل عدم تأمین اعتبار به پیمانکار پروژه جاده کمربندی سرهار بدهکار هستیم.