پیشرفت مناسب کشور

۲۱مهر
ایران در درمان بیماری‌های ریوی پیشرفت خوبی کرده است

ایران در درمان بیماری‌های ریوی پیشرفت خوبی کرده است

دکتر ولایتی بر توسعه و پیشرفت فعالیت ها در حوزه بیماری‌های ریوی و مراقبت‌های ویژه سل و در زمینه‌های آموزش، پژوهش و درمان در سال‌های اخیر در کشور و در مرکز مسیح دانشوری و تاکید کرد.