پیشرفت فیزکی

۱۹آذر
افتتاح مجموعه فرهنگی طغرل تا پایان سال

افتتاح مجموعه فرهنگی طغرل تا پایان سال

عضو شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصد مجموعه فرهنگی_ تفریحی طغرل از افتتاح فاز اول این مجموعه تا پایان امسال خبر داد.