پیشانی نظام

۲۰تیر
دهیاران به‌عنوان پیشانی نظام در روستاها هستند

دهیاران به‌عنوان پیشانی نظام در روستاها هستند

فرماندار شهرستان قرچک دهیاران را به عنوان پیشانی نظام و قانون اساسی در روستاها توصیف کرد.