و اخراج بازیکنان معترض از استقلال

۱۹آذر
گزارش تصویری برنامه ۹۰، طرح کفاشیان برای دلجویی از مسی و اخراج بازیکنان معترض از استقلال

گزارش تصویری برنامه ۹۰، طرح کفاشیان برای دلجویی از مسی و اخراج بازیکنان معترض از استقلال

برنامه علی کفاشیان برای دلحویی از مسی و اخراج بازیکنان معترض از استقلال برخی از حواشی برنامه ۹۰ شب گذشته بود.