وضعیت کیفی هوای تهران

۱۶آذر
هوای تهران در وضعیت قابل قبول

هوای تهران در وضعیت قابل قبول

مرکز پایش آلودگی هوا، امروز شاخص آلودگی هوای تهران را ۷۸ و در وضعیت قابل قبول اعلام کرد.

۱۷آذر
وضعیت آلودگی هوای امروز تهران +عکس

وضعیت آلودگی هوای امروز تهران +عکس

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای تهران را ۸۳ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.