ورزشکاران عاشورایی

۲۸شهریور
همایش ورزشکاران عاشورایی فیروزکوه برگزار شد

همایش ورزشکاران عاشورایی فیروزکوه برگزار شد

همایش ورزشکاران عاشورایی (زنجیرزنی و سینه‌زنی ورزشکاران) با حضور مسئولان ورزشی در شهرستان فیروزکوه برگزار شد.