واکنش پدر شهید حججی

۰۹شهریور
پیکر شهید حججی تحویل گرفته شد + نخستین تصاویر و واکنش پدر

پیکر شهید حججی تحویل گرفته شد + نخستین تصاویر و واکنش پدر

پیکر شهید حججی لحظاتی پیش در سوریه تحویل گرفته شد.