واکنش نخبگان

۲۴دی
واکنش نخبگان دینی به سخنان روحانی / وقتی رئیس جمهور از اهل بیت(ع) استفاده سیاسی می‌کند / آقای روحانی! روایات را به صورت کامل بیان کنید

واکنش نخبگان دینی به سخنان روحانی / وقتی رئیس جمهور از اهل بیت(ع) استفاده سیاسی می‌کند / آقای روحانی! روایات را به صورت کامل بیان کنید

روحانی چند روز قبل در باب انتقاد کردن از معصومین و پیامبر سخنانی را مطرح کرد که خلاف واقع بودن آن ‌موضع‌گیری بسیاری از کارشناسان دینی و چهره‌های سرشناس را به همراه داشت.