واکنش مردم ورامین به اظهارات بی بی سی

۰۴اسفند
واکنش مردم ورامین به اظهارات بی بی سی + تصویر

واکنش مردم ورامین به اظهارات بی بی سی + تصویر

مردم ورامین ضمن محکومیت اظهارات بی بی سی درخصوص حمایت از لیست های انتخاباتی در ایران به این اقدام مداخله جویانه واکنش نشان دادند.