واکنش علی کریمی به مرگ پسر 8 ساله در استادیوم آزادی

18سپتامبر
واکنش علی کریمی به مرگ پسر ۸ ساله در استادیوم آزادی

واکنش علی کریمی به مرگ پسر ۸ ساله در استادیوم آزادی

پس از آن که مرگ پسر ۸ ساله در استادیوم آزادی با واکنش‌های فراوانی روبه رو شد، این بار نوبت به علی کریمی رسید تا به تاج و فدراسیونش حمله کند.