واکنش به کمپین چهارشنبه سفید

۱۱خرداد
موذیانه با زبان نرم، می‌گوئی درشت + صوت شاعر

موذیانه با زبان نرم، می‌گوئی درشت + صوت شاعر

شاعر آئینی کشور در واکنش به کمپین “چهارشنبه سفید” که از سوی یک خبرنگار ضدانقلاب مطرح شده بود قطعه شعری ۱۸ بیتی با عنوان « موذیانه با زبان نرم، می‌گوئی درشت » سرود.