واکنش-امیر-مهدی-ژوله-قرعه-کشی-جام-جهانی- تهرانیوز

۱۱آذر
واکنش امیر مهدی ژوله به قرعه کشی جام جهانی

واکنش امیر مهدی ژوله به قرعه کشی جام جهانی

امیرمهدی ژوله در اینستاگرام به نتیجه قرعه‌کشی جام‌جهانی واکنش نشان داد