واکسن پیشگیری

۲۲تیر

واکسن پیشگیری از کووید-۱۹ در راه است

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: پنج سال قبل در این حوزه صرفاً مقاله تولید می‌شد؛ اما در حال حاضر بیش از ۱۴۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی فعالیت می‌کنند که به کشورهای دیگر نیز صادرات محصول دارند.