واکسن داخلی

۲۰دی
روحانی: اقدامات خوبی در زمینه تامین واکسن داخلی صورت گرفته

روحانی: اقدامات خوبی در زمینه تامین واکسن داخلی صورت گرفته

روحانی رئیس جمهور گفت: برای مناطق زردی که تعداد بیمارهای کرونایی آن ۲ در صد هزار باشد، این مناطق را آبی اعلام می‌کنیم.