واکسن آنفلوانزای ایرانی

۲۱دی
آخرین وضعیت واکسن آنفلوانزای ایرانی

آخرین وضعیت واکسن آنفلوانزای ایرانی

نجفی گفت: اطلاعات و درخواست تست انسانی واکسن آنفلوانزای ایرانی به کمیته ملی اخلاق ارسال شده است.