واکسن‌سازی

۰۳تیر
ماراتن واکسن‌سازی علیه کرونا ادامه دارد

ماراتن واکسن‌سازی علیه کرونا ادامه دارد

ماراتن واکسن‌سازی برای مقابله با کرونا هر روز بین کشورهای مختلف درحالی برگزار می‌شود که به گفته سازمان بهداشت جهانی از میان تلاشهای زیاد در این عرصه ۱۰واکسن به مرحله آزمایش بالینی رسیده است.