واریز نقدی

۲۵آذر
طعم لبخند را در شب های یلدا به کودکان بچشانیم

طعم لبخند را در شب های یلدا به کودکان بچشانیم

شب یلداست. هر شب، شبِ یلداست. چون یلدا هر شب در کوچه هاست، از صبح تا شب؛ یلدا دختر کوچکی است که فال می فروشد. یلداهای ما امروز در خیابان های بی رحم شهرهای بزرگ، در ازای فروختن کودکی شان، پول به دست می آورند.