واریز مرحله اول

۲۰دی
واریز مرحله اول ما به التفاوت سوخت به حساب مالکان

واریز مرحله اول ما به التفاوت سوخت به حساب مالکان

مدیرعامل سازمان حمل و نقل عمومی شهرصالحیه گفت: مرحله اول مابه التفاوت سوخت ناوگان سرویس مدارس و مسافربرهای شخصی و آژانس‌های تحت پوشش سازمان حمل و نقل عمومی به حساب مالکان آن‌ها واریز شد.