واریز حقوق بازنشستگان

۲۸فروردین
واریز حقوق بازنشستگان بدون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی

واریز حقوق بازنشستگان بدون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی

حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری به حساب‌شان واریز شد اما متأسفانه افزایش احکام سال جدید به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برایشان محقق نشد.